Normal_medicatie_pillen_medicijnen

Huisartsen en apothekers blijken vaak niet te beschikken over juiste of volledige informatie over het medicijngebruik van hun patiënten. Uit een steekproef van de Consumentenbond kwam dit naar voren. Dat meldt Zorgvisie.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in de Gezondgids van de Consumentenbond van augustus 2013. Slechts in drie van de 19 gevallen bleek het overzicht van de consument overeen te komen met het overzicht van de huisarts en apotheek. In het slechtste geval week het overzicht van zowel huisarts als apotheek op zeven punten af van het eigen overzicht van de patiënt. Gemiddeld bevatten de overzichten van de huisarts drie fouten en die van de apotheker twee. In enkele gevallen kwam door de steekproef verkeerd medicijngebruik van de patiënt boven tafel waarvan arts noch apotheker weet had. Zorgwekkend is ook dat door zorgverleners zelden wordt aanboden om samen met de  patiënt het medicatieoverzicht te actualiseren, voordat ze het aan een patiënt meegeven voor bijvoorbeeld een ziekenhuisopname.

Naast de praktijkproef heeft de Consumentenbond ook naar de ervaringen van panelleden gevraagd. Bijna de helft van 900 panelleden heeft hun medicatieoverzicht wel eens met de huisarts doorgenomen. In tweederde van deze gesprekken vroeg de huisarts niet naar het gebruik van zelfzorgmiddelen. Met de apotheker wordt nog minder informatie uitgewisseld: 38 procent heeft aan de balie wel eens de inhoud van het medicijnkastje besproken. Ook daarbij kwamen de zelfzorgmedicijnen bij 66 procent van de panelleden niet aan bod. In beide gevallen houden de zorgverleners zich niet aan de richtlijn die voorschrijft dat elk bezoek moet worden benut om het medicatiedossier bij te werken.

Al in 2004 werd door de Inspectie voor de Gezondheidszorg melding gemaakt van communicatieproblemen over de medicatie. Sinds januari 2013 is de richtlijn Overdracht medicatiegegevens van kracht. Hierin worden de taken van zorgverleners voor een betere medicatiebewaking nauwkeurig omschreven.

© Nationale Zorggids