Normal_copyright_stockfreeimages_oudere_bejaarde_gezond_appel

Het UMCG heeft in samenwerking met de Hanzehogeschool Groningen en verschillende bedrijven een onderzoekscentrum opgericht om de ondervoeding bij patiënten en ouderen aan te pakken. Ondervoeding is een groeiend probleem in de zorgsector. De kosten van ondervoeding in Europa zijn zelfs hoger dan die van obesitas. Dat meldt het UMCG.

Ouderen en patiënten met een ernstige ziekte zoals kanker lopen door bijvoorbeeld verminderde eetlust, misselijkheid en vermoeidheid een groot risico om ondervoed te raken. Hierdoor verslechtert hun conditie en fysieke en mentale weerstand. Aanpassing van de voeding heeft niet altijd voldoende resultaat. Patiënten en ouderen die ondervoed raken, komen vaak in een negatieve gezondheidsspiraal terecht. Dat kan leiden tot langere opnames, meer medicijnen, complexere zorg, een verminderde kwaliteit van leven en minder relatief gezonde levensjaren. Hierdoor overtreffen de zorgkosten voor ondervoede patiënten die van patiënten met obesitas.

Om het probleem van de ondervoeding en het risico daarop beter te kunnen bestrijden is volgens het UMCG en de samenwerkende partners meer kennis nodig over voeding en beweging in relatie tot ondervoeding bij zowel patiënten zelf als hun mantelzorgers en zorgprofessionals. De afdeling Kaakchirurgie van het UMCG heeft daarom het initiatief genomen tot het oprichten van de innovatiewerkplaats Clinical Malnutrition voor wetenschappelijk onderzoek naar ondervoeding.

Diëtisten, fysiotherapeuten, artsen en verpleegkundigen gaan samen met docenten, studenten, onderzoekers en bedrijven strategieëen en producten ontwikkelen die de voedingstoestand, gezondheid en kwaliteit van leven van patiënten en ouderen die risico lopen op ondervoeding kunnen verbeteren. De nadruk zal komen te liggen op het stimuleren van zelfregie bij de patiënt. De samenwerkingspartners in de innovatiewerkplaats streven ernaar om de onderzoeksresultaten snel om te zetten naar praktische adviezen en producten voor patiënten en ouderen en trainingen voor professionals opdat de effectiviteit en efficiëntie van de zorg voor ondervoede patiënten verbeterd wordt.

© Nationale Zorggids