Normal_bejaard_dementie_oud_handen_zorg_euthanasie_

Het programma Meldpunt van Omroep Max besteedde aandacht aan de kwaliteit van de verpleeghuiszorg in Nederland. Daartoe heeft de omroep 89 rapporten van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bestudeerd over onaangekondigde inspectiebezoeken. De IGZ laat weten de hoofdlijnen te herkennen die Omroep Max signaleert.

De IGZ richt de aandacht vooral op instellingen waarvan bekend is of vermoed wordt dat de veiligheid en kwaliteit er niet in orde zijn, of waar de inspectie al een tijd niet geweest is. Daarom kan niet zonder meer worden aangenomen dat de rapporten van die bezoeken iets zeggen de zorg in Nederland als geheel.

De inspectie maakt zich zorgen over de kennis en vaardigheden van medewerkers in de ouderenzorg. Die past vaak niet bij de zorg die cliënten nodig hebben. Dat wil echter niet zeggen dat de ouderenzorg in ons land overal slecht is. Zoals overal zijn er in de ouderenzorg koplopers, middenmoters en achterblijvers.

Koplopers, middenmoters en achterblijvers
Koplopers zijn instellingen die de ontwikkelingen in de zorg goed kennen en vernieuwend zijn. Ze leren van hun fouten en werken continu aan het verbeteren van de zorg. De meeste instellingen zijn middenmoters. Dat zijn instellingen die weten hoe zorg geleverd moet worden, maar het uitvoeren en vasthouden van verbeteringen blijft nog vaak achter. De meeste zorgen heeft de inspectie over de achterblijvers. Dit zijn instellingen waar het met de zorgverlening structureel mis is. Problemen komen door onvoldoende aandacht van het management voor de kwaliteit en veiligheid van zorg, maar ook door onvoldoende bijscholing van de medewerkers.

Kennis en vaardigheden
Uit inspectiebezoeken blijkt dat de kennis en vaardigheden van medewerkers vaak niet op orde is. Veel instellingen hebben bijscholing niet goed voor elkaar. De inspectie ziet ook dat scholing vaak niet genoeg aansluit bij de zorgzwaarte van cliënten. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat er ook steeds hogere eisen gesteld worden aan medewerkers. Dat komt vooral doordat de bewoners van verpleeghuizen veel ernstiger problemen hebben dan vroeger. Mensen blijven veel langer thuis wonen en als ze dan in een verpleeghuis komen, is hun problematiek veel complexer.

Medicatieveiligheid
Instellingen hebben de laatste jaren hard gewerkt aan de medicatieveiligheid en dat heeft geleid tot verbeteringen. Toch ziet de inspectie tijdens onverwachte bezoeken dat medicatieveiligheid ondanks die inspanningen nog niet overal in orde is.

Vrijheidsbeperking
Hoe instellingen omgaan met vrijheidsbeperking is een van de speciale aandachtspunten van de inspectie. Hierin zijn ook zeker verbeteringen te zien. Toch zijn er nog steeds instellingen die niet voldoende werken aan het verminderen of afbouwen van vrijheidsbeperking, bijvoorbeeld door een andere deskundige te vragen om mee te denken over een lichtere vorm. Ook is er lang niet altijd overleg met de cliënt zelf of de familie.

Overzicht
Medio december komt de inspectie met een rapportage over de intensivering van het toezicht op de ouderenzorg. Daarin staat ook wat het vervolg is op de 89 inspectiebezoeken waarover Omroep Max berichtte. De rapportage zal een breed en representatief beeld geven van de stand van de kwaliteit en de veiligheid in de verpleeg- en verzorgingshuizen in Nederland.

© Nationale Zorggids