Normal_slachtoffer_mishandeling_vrouw_denken_ziek

Huisartsen zouden beter getraind moeten worden in het herkennen van problemen door meisjesbesnijdenis. Dat zegt Tosca Hummeling van Publieke Gezondheid en Veiligheid Nederland, voorheen GGD Nederland.

Het gaat vooral om vrouwen die al eerder in het land van herkomst zijn besneden. Zij kampen vaak met uiteenlopende klachten. Volgens Hummeling kan de zorg voor deze vrouwen sterk worden verbeterd als huisartsen deze klachten eerder herkennen. De klachten van besneden vrouwen kunnen van gynaecologische aard zijn, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om hoofdpijn of buikpijn zonder duidelijke oorzaak. Ook seksuologische en psychische problemen kunnen hun oorsprong in de verminking hebben.

In Nederland wonen naar schatting 30.000 besneden vrouwen. Daarnaast lopen jaarlijks 40 tot 50 meisjes die in Nederland wonen het risico om besneden te worden. Vooral als het herkomstland wordt bezocht, gaat het risico omhoog. De meeste meisjes uit de risicogroep zijn afkomstig uit Somalië en Egypte.

Hummeling doet haar aanbeveling aan de vooravond van 'Zero Tolerance Day' op 6 februari, waar de uitbanning van vrouwelijke genitale verminking (VGV) centraal staat. Vrouwelijke genitale verminking is strafbaar in Nederland. Als het bij minderjarige meisjes gebeurt, valt het onder kindermishandeling.

© Nationale Zorggids