Normal_werk_werkzoekende_werkloos_arbeidsmarkt_solliciteren_vacatures

Een deel van de zorgwinst moet worden geïnvesteerd in een landelijke banenpool die personeel via een bepaalde verdeelsleutel uitleent aan zorginstellingen. Hiervoor pleit Pier Eringa, voorzitter raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. Dat meldt Skipr.

Eringa sprak gisteren tijdens het Drechtsteden Politiek Debat over de winst die in de zorg is behaald door bezuinigingen vanuit het rijk, strengere eisen van verzekeraars, afnemende vraag vanuit de consument, slimmer werken en een betere taakverdeling tussen organisaties.

Volgens Eringa is die winst ten koste gegaan van personeel, de grootste kostenpost in de zorgsector. Daarom pleit hij voor de oprichting van een landelijk fonds dat extra werkgelegenheid in de gezondheidszorg creëert en subsidieert.

'Iedereen kent nog de Melkert-banen, laten we dit Albert Schweitzer-banen noemen', zei Eringa, met een verwijzing naar de naam van zijn eigen ziekenhuis. 'Om te voorkomen dat er discussie ontstaat over welke politicus zijn of haar naam aan dit idee mag verbinden, stel ik voor de naam van dr. Albert Schweitzer te gebruiken: een toonbeeld van menslievendheid, gedrevenheid, inventiviteit en eerlijk delen.'

© Nationale Zorggids