Logo_naviva

Meindert Schmidt, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ziekenhuisgroep Twente (ZGT), is per 1 januari 2015 aangetreden als lid van de Raad van Commissarissen van Naviva kraamzorg. Dat meldt de kraamzorgorganisatie in een persbericht.

Als voorzitter van de Raad van Bestuur van de Ziekenhuisgroep is Schmidt verantwoordelijk voor de ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, met een jaaromzet van 273 miljoen euro en 3500 medewerkers. Voorts is Schmidt voorzitter van het TMC, een coöperatie van MST (Enschede) en ZGT, waarin alle hoogcomplexe zorg en dure investeringen in de regio Twente wordt ondergebracht.

Meindert Schmidt vervult diverse nevenfuncties binnen de zorg, waaronder plaatsvervangend voorzitter van de commissie arbeidszaken van de NVZ, bestuurslid van de Werkgeversvereniging Zorgsector Twente/Achterhoek, voorzitter stichting Regioplus (een samenwerkingsverband van 16 werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn en overlegpartner van VWS en Sociale Zaken), lid van de Pensioenraad van het PFZW en lid van de Raad van Toezicht van FPC Oldenkotte. Schmidt: ‘Naast mijn dagelijkse functie wil ik graag een nuttige rol vervullen bij maatschappelijke organisaties. Ik vind het boeiend om op het terrein kraamzorg vanuit mijn huidige kennis een stimulerende rol en klankbordfunctie te kunnen vervullen.'

© Nationale Zorggids