Normal_koe_boerderij_veeteelt

Huisartsen in de Brabantse gemeente Reusel-De Mierden constateren dat het aantal veehouders dat besmet is met resistente bacteriën als MRSA en bacteriën met ESBL’s is toegenomen. De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Brabant-Zuidoost gaat samen met de huisartsen de gevallen bekijken en bepalen dan of er een groter onderzoek nodig is. Dat meldt de NOS.

De huisartsen kunnen niet aangeven om hoeveel patiënten het gaat. Veel patiënten dragen de MRSA-bacterie in hun neus of op hun huid. De bacterie kan huid- en wondinfecties veroorzaken. ESBL’s zijn enzymen die bacteriën ongevoelig maken voor antibiotica die patiënten met ernstige of aanhoudende infecties krijgen.

De huisartsen denken dat de toename te maken heeft met uitbreiding van de intensieve veeteelt in de gemeente. Daar staat tegenover dat het antibioticagebruik de afgelopen jaren in de intensieve veeteelt sterk is afgenomen. Ten opzichte van 2009 gebruikten boeren zestig procent minder antibiotica.

In een studie, gepubliceerd in februari 2015, waarschuwen internationale experts voor een drastische toename van het antibioticagebruik door de toename van het aantal dieren en intensivering van de veeteelt. Door drastische toename van het antibioticagebruik zou ook de antibioticaresistentie toenemen en dus ontstaan er gezondheidsproblemen voor mensen.

© Nationale Zorggids