Logo_igz_inspectie_voor_de_gezondheidszorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaat vanaf 1 januari 2016 toezicht houden op de naleving van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Zowel de cliënten als de inspectie krijgen meer mogelijkheden om de zorgaanbieder te stimuleren tot het leveren van goede zorg. 

De wet gaat 1 januari 2016 in en vervangt de wetten Kwaliteitswet Zorginstellingen en de Wet klachtrecht cliënten zorgsector. Uit onderzoek blijkt dat mensen niet altijd tevreden zijn over de manier waarop zorgverleners hun klacht afhandelen. Het afhandelen van een klacht duurt lang en gebeurt op een onpersoonlijke manier. Mensen willen zich gehoord voelen. En zij willen dat anderen in de toekomst niet hetzelfde overkomt.

Zorgverleners kunnen meer leren van klachten en incidenten in de zorgverlening. Doel van de nieuwe wet is dan ook: openheid over klachten en incidenten en ervan leren om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. De nieuwe wet regelt een betere en snelle aanpak van klachten, zorgmedewerkers kunnen veilig incidenten melden, de cliënt krijg een betere positie en er komt een uitbreiding meldplicht voor zorgaanbieders.

Voor een uitgebreide uitleg over het toezicht van de IGZ, kunt u hier terecht.

© Nationale Zorggids