Normal_privacy2322

Sommige vrijgevestigde kinder- en jeugdpraktijken hebben een contract ondertekend waarin gemeenten eisen dat ze hun cliëntdossier voor hen openbaar maken. Dat houdt in dat deze behandelaars soms gedwongen worden om hun beroepsgeheim te schenden. De redactie van Zorg + Welzijn zag enkele contracten van deze praktijken in waarin het kon zien dat gemeenten op elk moment rapportages mogen opvragen. Dat meldt Zorg + Welzijn.

Een behandelaar die het contract niet ondertekent, krijgt het kind niet in zorg. Volgens kinderpsycholoog Floor is het een wurgcontract. Hulpverleners kunnen niet onderhandelen over het contract. Als ze er niet mee instemmen, vervalt de afspraak. Een andere jeugdpsycholoog laat weten de dupe te zijn van deze contracten. Uiteindelijk heeft ze haar praktijk moeten sluiten, want ze stemde niet in met de contracteisen van de gemeente. Echter wordt de behandeling van de kinderen niet vergoed zonder contract. Uit onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens bleek al eerder dat sommige gemeenten de Jeugdwet onvoldoende kennen en op die manier beschermde informatie opvragen bij hulpverleners.

Onbekend is hoeveel wurgcontracten er op dit moment zijn. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) keurt dergelijke contracten af. Om een einde te maken aan de contracten heeft de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) een modelcontract gemaakt. De VNG gaat dit contract bekijken.

Door: Redacte Nationale Zorggids