Normal_thuiszorg_bejaarde_oudere

De werkgelegenheid stijging in het Nederlandse MKB houdt aan. Ook in het derde kwartaal van 2016 werden in veel branches voortgang geboekt in het aantal banen. Uit de MKB Banenmonitor van Van Spaendonck blijkt dat de werkgelegenheid in het Nederlandse MKB met 3,2 procent steeg met daarbij positieve en negatieve uitschieters in respectievelijk thuiszorg en apotheken. Dat meldt Van Spaendonck Groep. 

De werkgelegenheid in het MKB stijgt. De Van Spaendonck MKB Banenmonitor signaleert 3,2 procent banengroei in het Nederlandse MKB voor het derde kwartaal van 2016 ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015. Hiermee zet de opwaartse trendlijn zich verder voort. Dit blijkt uit analyse van salarisdata van 800.000 Nederlanders werkzaam bij MKB-werkgevers tot 250 werknemers.

Branches die voortgang boekten in het aantal FTE's zijn verpleeg- en verzorgingstehuizen en thuiszorg, timmerindustrie en kinderopvang. Achteruitgang of de kleinste stijgingen worden daarentegen met name waargenomen bij landbouw gerelateerde branches zoals glastuinbouw, dierhouderij en open teelten. Daarnaast is er ook een achteruitgang in apotheken. 

Door: Redactie Nationale Zorggids