Logo_nvve

De NVVE wil graag in gesprek met de KNMG naar aanleiding van de publicatie van de raadpleging van artsen. Die vinden dat de huidige euthanasiewet voldoende mogelijkheden biedt voor mensen die lijden aan een voltooid leven. Een aparte wet voltooid leven, zoals D66 bepleit, zou volgens de KNMG niet nodig zijn. Dat meldt de NVVE. 

De NVVE is blij met de ruimte die de KNMG kennelijk ziet in de bestaande wetgeving, maar constateert dat in de praktijk artsen een voltooid leven onvoldoende grond vinden voor euthanasie. Te vaak vinden artsen dat deze mensen niet uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Ook is er een groep mensen die hun leven als voltooid beschouwen maar vanwege het ontbreken van medische criteria buiten de huidige wet vallen. Tegelijkertijd constateert de NVVE dat veel mensen de beslissing over hun levenseinde zelf willen nemen en niet in handen willen leggen van een arts. Het wetsvoorstel van D66 over voltooid leven komt daaraan tegemoet. Overigens betwijfelen ook de KNMG-leden of er bij voltooid leven wel sprake is van een medisch probleem waarin de arts een rol moet hebben.

De NVVE wil de bezorgdheid van de artsen over een wettelijke regeling voor voltooid leven graag wegnemen in een gesprek met de KNMG. Daarin kan aan de orde komen welke ruimte de euthanasiewet biedt en welke mogelijkheden een wet voltooid leven zou brengen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids