Logo_celevt_logo

Nederland heeft sinds kort een Trauma Academie. Het Centrum Late Effecten Vroegkinderlijke chronische Traumatisering (CELEVT) wil met de nascholingen aan de Trauma Academie bijdragen aan het vergroten van gespecialiseerde psychotrauma-kennis. Dit meldt het ministerie van Volksgezondheid.

De Trauma Academie richt zich op de traumabehandeling van volwassenen in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) met complexe posttraumatische stressstoornissen of een complexe dissociatieve stoornis en hechtingsproblematiek en een verleden van vroegkinderlijke chronische traumatisering. Daaronder vallen onder andere psychische en fysieke mishandeling, verwaarlozing en seksueel misbruik.

Na de eenjarige postacademische nascholing aan de Trauma Academie kunnen psychiaters, klinisch psychologen, psychotherapeuten en gz-psychologen opgenomen worden in het CELEVT Register 'Zoek een VCT_behandelaar'. Dit register geeft aan cliënten, verwijzers en verzekeraars de zekerheid dat cliënten met vroege jeugdtrauma’s en complexe posttraumatische stressstoornissen of complexe dissociatieve stoornissen en hechtingsproblematiek gediagnosticeerd en behandeld worden door een professional die beschikt over actuele evidence-based kennis binnen het vakgebied.

Op termijn is het register ook beschikbaar voor BIG-geregistreerde professionals die zich via andere opleidingen op dit niveau gekwalificeerd hebben. Inschrijven voor de scholing kan via de website van CELEVT.

Door: Redactie Nationale Zorggids