Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Hulpverleners die beoordelen of en welke zorg iemand nodig heeft vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zouden er goed aan doen om soms een stapje terug te doen. Dit is de boodschap van het symposium De Nieuwe Route die op 27 september plaatsvindt in Drachten. Via de Wmo willen gemeenten de aanvragers zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen, maar ze bieden hen geen mogelijkheid om die zelfstandigheid in te zetten bij de afweging van hun zorgvraag. Dit meldt Leeuwarder Courant.

Via de Wmo kunnen inwoners bij hun gemeente aankloppen voor allerlei vormen van zorg, maar zij hebben zelf geen input in hoe die zorg er uit zal zien. Kees Joustra zet zich al jaren in om hier verandering in te brengen en hoopt via het symposium zowel zorgaanbieders als ambtenaren en burgers te inspireren. De 77-jarige man adviseert gemeenten over hun Wmo-beleid en is sinds twee jaar lid van de Wmo-raad in Smallingerland in Friesland.

Joustra vindt dat er zelfredzaamheid verwacht wordt van de zorgvrager, maar ziet dit niet terug in de beslissingen die vooraf genomen moeten worden. “Dit komt ook omdat hulpverleners gewend zijn om vanuit hun professie te roepen: zo moet je het doen.” Door hulpverleners een stap terug te laten doen, te luisteren naar de aanvrager en vragen te stellen, zou volgens Joustra veel winst geboekt kunnen worden. “Wil je dat een persoon verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen problemen, dan moet hij zelf besluiten kunnen nemen.”

Door: Redactie Nationale Zorggids