Normal_rss_entry-105530

Veel bewoners van verpleeghuizen hebben behoefte aan meer persoonlijke aandacht en missen vaak een vertrouwensband met het verzorgend personeel. Over de kwaliteit van de verzorging zijn acht van de tien bewoners wél te spreken. Ze vinden bijvoorbeeld dat ze met respect behandeld worden ondanks dat die (lichamelijke) verzorging vaak nogal gehaast gebeurt.

Uit een onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat negen van de tien mensen vinden dat ze in het verpleeghuis genoeg privacy en autonomie hebben. Al merkt een op de vijf daarbij op dat personeel vaak zonder te kloppen hun kamer binnenkomt. Toch voelt een overgrote meerderheid (90 procent) van de zowel jonge als oude bewoners zich veilig in het tehuis.

De ondervraagden geven de kwaliteit van hun leven een 7,3 als rapportcijfer. Wie langer in een verpleeghuis verblijft, voelt zich doorgaans gelukkiger dan iemand die er minder dan een jaar woont. Niet alleen aan persoonsgerichte aandacht schort het nogal eens, ook zijn er te weinig culturele activiteiten.

Ook al zeggen zes van de tien verpleeghuisbewoners gelukkig te zijn, noemt het SCP het ronduit verontrustend dat zeker een op de drie ondervraagden vaak nog maar weinig zin heeft in het leven. Dat heeft weinig betekenis meer omdat ze niet meer van dingen kunnen genieten en geen doel meer hebben in het leven, zeggen ze.

Een week geleden meldde het SCP dat een kwart van de ouderen in een verpleeghuis zelden of nooit buitenkomt omdat niemand hen kan begeleiden of vanwege gezondheidsproblemen.

Door: ANP