Normal_rss_entry-110497

Medewerkers van asielzoekerscentra (azc) hebben behoefte aan specifiekere training over het omgaan met fysiek geweld. Uit een onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onder personeelsleden blijkt dat zij weliswaar trainingen volgen, maar daarin onvoldoende vaardigheden ontwikkelen. Volgens het WODC zouden de trainingen meer op de locaties zelf moeten plaatsvinden.

Aan het onderzoek van WODC deden onder andere woonbegeleiders, casemanagers en amv-medewerkers mee, die zorgen voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (amv). Volgens de ondervraagden is er veel agressie onder deze groep jonge asielzoekers. Dit zou deels komen door de puberteit, maar ook door frustratie rondom de asielprocedure, cultuurverschillen en conflicten tussen bewoners van verschillende nationaliteiten. Een deel van de medewerkers is opgeleid als maatschappelijk werker en sociaal pedagogisch hulpverlener. 

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) registreerde over 2016 ruim 5.500 agressie-incidenten. Het merendeel van de medewerkers van azc's heeft ten minste één keer per maand te maken met geweld. Een op de drie zegt er zelfs wekelijks mee te worden geconfronteerd.  Een derde daarvan was gericht tegen het personeel van azc's, maar er is ook agressie naar andere bewoners. In veel gevallen geven medewerkers aan goed met de agressie om te kunnen gaan. Dat ligt anders wanneer het om fysieke agressie gaat waarbij 'zachte' interventies niet werken. Dat gebeurt het vaakst op jongerenlocaties. Aangenomen wordt dat dit komt doordat de minderjarigen geen familie om zich heen hebben die hen corrigeert.

Door: ANP