Normal_ehealth__stethoscoop__computer__laptop

Apothekers kunnen voortaan hun In Manu Medici (IMM)-recepten digitaal laten inzien door Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.). Dit kan via een tool van de SFK, indien de apotheker daarvoor toestemming geeft. SFK en IGJ i.o. zijn het eens geworden over een methode om de SFK-gegevens te gebruiken om te voldoen aan de meldingsplicht van IMM-Opiumwetrecepten. IMM staat voor de recepten die rechtstreeks in handen komen bij de arts. Dit meldt IGJ i.o..

Josée Hansen, hoofdinspecteur Curatieve Gezondheidszorg, geneesmiddelen en medische technologie van IGJ i.o.: “Opiumwetmiddelen, de zogenoemde lijst 1 middelen, vallen onder een zwaar toezichtregime. Dat brengt extra administratie met zich mee. Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst die we met de SFK sluiten, kunnen apothekers voortaan met één vinkje voldoen aan de rapportageverplichting van IMM-recepten.”

Volgens Hansen wordt het hierdoor mogelijk om mogelijk misbruik van beroepsbeoefenaren sneller en effectiever op te sporen. Tegelijkertijd daalt de administratieve last voor apothekers en kan de inspectie digitaal onderzoek doen naar onregelmatigheden. “Ook zien we straks wellicht trends die nu nog onopgemerkt blijven waardoor middelenmisbruik, en als gevolg daarvan disfunctioneren, nog verder kan worden teruggebracht.”

Door: Redactie Nationale Zorggids