Normal_therapie_behandeling_luisteren_therapeut_psychologie_ggz_verward_boos_verdriet


Het lukt maar niet om voldoende psychiaters te vinden in Oost-Nederland. De vacatures die worden uitgezet voor functies binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) worden niet ingevuld, wat de bezetting en de continuïteit van de behandeling niet ten goede komt. Ook landelijk is er sprake van een tekort aan psychiaters, maar in Oost-Nederland lijkt het bijzonder problematisch te zijn. Dit meldt De Stentor.

Alleen al bij ggz-instelling Dimence wordt gezocht naar 23 psychiaters. Eenzelfde aantal geldt voor GGNet, waar ook veel vraag is naar psychiaters in vaste dienst. “We hebben al tijden acht vacatures voor psychiaters die we maar niet ingevuld krijgen”, zegt Hetty d’Arnaud van GGNet. “Inmiddels huren we vijftien zzp-psychiaters in. Die zouden we het liefst ook vervangen door vaste medewerkers.” Ggz-instellingen verlenen hulp aan mensen met complexe problemen, maar ook spoed- en crisishulp. Door het gebrek aan personeel komen deze instellingen in de problemen. Patiënten zien bijvoorbeeld steeds nieuwe psychiaters, in plaats van één vaste werknemer.

In heel Nederland staan er zo’n 650 vacatures open voor psychiaters. Die kunnen opgevuld worden door de ruim 3.700 psychiaters die het land rijk is, maar de meeste professionals willen voortaan als zzp’er werken. Zij kunnen daardoor hun werktijden flexibeler plannen en bijvoorbeeld alleen tijdens kantooruren werken. Hierdoor vallen zij buiten de spoed- en crisishulp, wat de bezetting in die tak onder druk zet.

Door: Redactie Nationale Zorggids