Logo_fnv_logo

FNV en oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht van Meavita hebben een overeenkomst gesloten die een eind maakt aan de enquêteprocedure naar aanleiding van het faillissement van Meavita. In deze door de FNV gestarte procedure is door de Ondernemingskamer wanbeleid geoordeeld. Meavita was een thuiszorgorganisatie die in 2009 failliet ging. Het had op dat moment 20.000 medewerkers en 100.000 cliënten. Dit meldt FNV.

De uitspraak van wanbeleid is door de Hoge Raad op formele gronden vernietigd. Een nieuwe behandeling van de zaak bij de Ondernemingskamer zal weer veel tijd en geld gaan kosten. Na een lange juridische strijd van 8 jaar vinden partijen het nu tijd om weer vooruit te kijken. De 17 oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht hebben daarom een finale regeling met FNV gesloten en partijen zien af van verdere procedures.

Het akkoord betreft een bedrag van in totaal 65.000 euro. Mede naar aanleiding van deze rechtszaak is het onderwerp ‘governance’ op de landelijke politieke agenda gekomen en is de 'governance code zorg' tot stand gekomen. Alle betrokkenen zien dit als een grote vooruitgang. Nu weet iedereen in de sector waaraan men zich te houden heeft. 

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “Wij zijn verheugd dat wij een finale regeling hebben getroffen met de oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht van Meavita. We zijn erg blij met de governance code in de zorg, zodat de verantwoordelijkheid van bestuurders en toezichthouders duidelijk is. En ook is het goed dat er nu voor onze leden een einde komt aan de jarenlange onzekerheid over de door hen geleden schade.”

Jurjen Lemstra, advocaat namens oud-bestuurders en oud-toezichthouders Meavita: “De 17 oud-bestuurders en oud-leden van de raad van toezicht van Meavita hebben door het treffen van regelingen met de curatoren van Meavita en nu ook met FNV hun medeverantwoordelijkheid willen nemen voor het bij Meavita gevoerde beleid zonder daarmee overigens enige persoonlijke aansprakelijkheid te erkennen. Het is voor alle betrokken partijen goed dat met deze finale regeling een einde komt aan langdurige procedures.”

Door: Redactie Nationale Zorggids