Normal_bureaucratie_mappen_dossiers_papierwerk

Geld dat naar accountantscontroles gaat, wordt niet besteed aan zorg. Kunnen de administratieve lasten in de zorg omlaag? De Kamer debatteert met minister Bruins van Medische Zorg. In 2016 stegen de accountantskosten van zorginstellingen in vergelijking met 2015 met 12 procent, zo concludeert inkoopcoöperatie Intrakoop. Dit was aanleiding voor het aanvragen van een debat. Dit meldt Tweede Kamer.

Het is belangrijk dat de administratieve lasten in de zorg dalen, vinden eigenlijk alle woordvoerders. Daarom is de regering bezig met een breed programma om die terug te dringen en regels te schrappen, benadrukt de minister. Het doel is om zorgprofessionals minder tijd te laten besteden aan de papierberg en meer tijd aan de patiënt.

Is de stijging van de accountantskosten te verklaren? Voor het grootste gedeelte wel, zegt Bruins. De accountantskosten stijgen ook in andere sectoren. Bovendien zijn er meer zelfonderzoeken in de geestelijke gezondheidszorg-sector (ggz), waarbij de eigen declaraties worden gecontroleerd op doelmatigheid en rechtmatigheid. Het is belangrijk om een goed inzicht te hebben in doelmatigheid en rechtmatigheid van zorguitgaven, zeggen Agema (PVV), Van den Berg (CDA) en De Vries (VVD). Een zorgvuldige accountantscontrole is daarbij belangrijk.

Bij horizontaal toezicht werken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen om de rechtmatigheid van declaraties aan de voorkant te waarborgen. Het is gebaseerd op vertrouwen, wederzijds begrip en transparantie in handelen. Het meer ruimte geven aan horizontaal toezicht kan de administratieve lasten en de accountantskosten beperken, denken Ellemeet (GroenLinks) en Bergkamp (D66). Bruins stelt vast dat horizontaal toezicht bij de ziekenhuizen goed werkt. Bezien moet worden in hoeverre het in de toekomst ook in andere zorgsectoren kan worden toegepast.

Hijink (SP) hekelt de marktwerking in de zorg. Die leidt volgens hem tot controlezucht, bureaucratie en uitholling van de beroepseer. Maar Bruins is niet van plan om het zorgstelsel "over de kop te halen". Een stelselwijziging zal volgens hem weer andere regeldruk veroorzaken.