Normal_geld__pennen__contract__afspraak

Aanbieders van paramedische zorg en zorgverzekeraars willen graag op tijd weten wat de regels zijn voor het nieuwe jaar, zodat zij op tijd contractafspraken kunnen maken en hun administratie en bedrijfsvoering kunnen aanpassen waar nodig. Daarom publiceert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vandaag de nieuwe regels voor 2019. Dat meldt NZa.

Voor logopedisten en ergotherapeuten is de belangrijkste wijziging dat de prestatie van de instructie/overleg met ouders of verzorgers is opengesteld voor volwassenen, ongeacht de aandoening. Voor alleen de logopedisten geldt ook dat bij patiënten met de ziekte van Parkinson een lange zitten logopedie geleverd en gedeclareerd kan worden, ongeacht het aantal jaren na diagnosestelling.

Voor de sector diëtetiek geldt dat de prestatie ‘individuele zitting’ is verduidelijkt en in lijn is met andere sectoren. De prestaties ‘telefonische zitting’  en ‘individueel dieetvoorschrift zijn toegevoegd. En indirect patiëntgebonden tijd is niet meer direct declarabel maar moet worden verrekend in de hoogte van het tarief. Indirect patiëntgebonden tijd verbonden met het opstellen van het dieetvoorschrift is wel direct declarabel via de prestatie individueel dieetvoorschrift. 

Door: Redactie Nationale Zorggids