Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

De ouders van een baby die in 2016 overleed tijdens de bevallen, vangen bot bij het Regionaal Tuchtcollege. Klaagster en haar echtgenoot hebben tegen één van de gynaecologen een klacht ingediend bij het Regionaal Tuchtcollege Eindhoven, dat de klacht ongegrond verklaart. Dit meldt Tuchtcolleges voor de Gezondheidszorg.

De vrouw kwam meerdere malen naar het ziekenhuis met klachten zoals bloedverlies en buikkrampen. Tijdens een eerder bezoek, in een ander ziekenhuis in de buurt van waar ze op dat moment was, werd de zwangerschapscomplicatie vasa praevia vastgesteld. Daarbij liggen foetale bloedvaten onder de baby, voor de geboorte-uitgang. Ze werd doorverwezen naar een ziekenhuis dichter bij haar woonplaats en daar werd geen vasa preavia vastgesteld. Ook tijdens een latere controle werd bevestigd dat er geen sprake was van vasa praevia.
Hoewel de vliezen van de vrouw spontaan waren gebroken, werd toch besloten om de vrouw in te leiden. Tijdens de avondoverdracht heeft de dienstdoende gynaecoloog in overleg met de andere aanwezige gynaecologen besloten dat er een spoedkeizersnede moest plaatsvinden. De baby werd erg bleek en slap geboren. De kinderarts is meteen begonnen met reanimeren. Dezelfde nacht is de baby overleden. Klagers zijn - kort gezegd - van mening dat de gynaecoloog op onjuiste gronden de diagnose vasa praevia heeft verworpen.

Tuchtcollege stelt gynaecoloog in gelijk

De gynaecoloog stelt dat zij bij de behandeling van klaagster heeft gehandeld zoals van een bekwame gynaecoloog-perinatoloog mag worden verwacht. Het Tuchtcollege is ook van mening dat de gynaecoloog niets verweten kan worden. Hoezeer ook het college beseft dat het overlijden van hun kind voor klagers zeer traumatisch is geweest, doet dat er niet aan af dat de gynaecoloog daarvan geen verwijt valt te maken.

Het college concludeert dat de gynaecoloog op juiste en deugdelijke gronden de diagnose vasa praevia heeft verworpen. De vermelding in het dossier "geen vasa praevia" is kort en bondig, maar voldoende. Dat de diagnose vasa praevia door de gynaecoloog terecht is verworpen, wordt ook bevestigd door het verloop van de bevalling en de resultaten van de na de bevalling uitgevoerde onderzoeken.

Door: Redactie Nationale Zorggids