Logo_zorginstituut_nederland

Sjaak Wijma is per 1 november 2018 door minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benoemd als voorzitter van Zorginstituut Nederland. Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan dat onder het ministerie van Volksgezondheid valt.  Wijma volgt Arnold Moerkamp op, die de functie van voorzitter de afgelopen 7 jaar heeft uitgeoefend. Dat meldt Zorginstituut Nederland. 

Sjaak Wijma werkt sinds 1 april 2016 als lid van de Raad van Bestuur bij het Zorginstituut. Tot 2016 was hij werkzaam als gynaecoloog en bekleedde in die hoedanigheid diverse bestuurlijke functies met betrekking tot de inhoud en organisatie van zorg. Met deze benoeming worden de kennis en ervaring van de dagelijkse praktijk in de zorg binnen de Raad van Bestuur van het Zorginstituut gecontinueerd en gegarandeerd.

Kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg

Zorginstituut Nederland levert met zijn taken een belangrijk bijdrage aan het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg voor de 17 miljoen inwoners van Nederland. De wettelijke taken van het Zorginstituut richten zich op de inhoud van het verzekerde pakket, de informatie-uitwisseling in de zorg, het bevorderen van de kwaliteit in de zorg en de verdeling van het premiegeld over de zorgverzekeraars en zorgkantoren.

Door: Redactie Nationale Zorggids