Logo_nvve_levenseinde_euthanasie_logo

De Nederlandse Vereniging voor een vrijwillig levenseinde (NVVE) is tevreden met de herziene richtlijn over levensbeëindiging van psychiatrisch patiënten. Wat de NVVE Vooral positief vindt is de aanbeveling dat psychiaters zelf vaker euthanasieverzoeken zouden moeten behandelen en dus minder moeten doorverwijzen naar de Levenseindekliniek. Dit meldt de vereniging.

Ook het dringend advies dat naasten van de patiënt er meer bij worden betrokken en dat psychiaters die niet aan euthanasie willen meewerken tijdig naar een andere dokter doorverwijzen, is een verbetering, aldus de NVVE.

Nieuwe richtlijn

De richtlijn ‘Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis’ is recent uitgebracht door de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP). Een euthanasieverzoek van mensen met een psychiatrische aandoening is altijd complex, omdat de doodswens mogelijk deel uitmaakt van het ziektebeeld. In 2017 kregen 83 patiënten met een psychische stoornis euthanasie gekregen, waarvan er 22 zijn uitgevoerd door een huisarts.

Symposium NVVE

Bij patiënten met een psychiatrische aandoening is het vaak moeilijk om vast te stellen of er sprake is van uitzichtloos en ondraaglijk lijden. De aandoening is immers op zich niet dodelijk. De NVVE hoort veel klachten van psychiatrisch patiënten dat hun arts telkens nog (nieuwe) behandelmethoden ziet en dat de doodswens niet serieus wordt genomen.

Daaraan kan volgens de NVVE voor een belangrijk deel worden tegemoetgekomen als de verplichte second opinion door een onafhankelijke psychiater vooral gericht is op de vraag of er nog behandelopties mogelijk zijn. De NVVE verzorgt op 11 oktober in Driebergen een symposium over dit onderwerp, met als prikkelende vraag of euthanasie bij psychisch lijden een behandeloptie is. 

Door: Redactie Nationale Zorggids