Normal_dokter__arts__stethoscoop

De vervolging door het Openbaar Ministerie van een verpleeghuisarts die een demente patiënte euthanasie verleende, is in de eerste plaats een tragedie voor de betrokken arts, vindt de NVVE. "Temeer daar het tuchtcollege al in juli oordeelde dat deze arts naar eer en geweten en in het belang van de patiënt handelde’’, zegt NVVE-directeur Agnes Wolbert. Dit meldt NVVE. 

Het OM maakte vrijdag bekend dat de arts – na door het tuchtcollege te zijn berispt – strafrechtelijk wordt vervolgd. De arts wordt vooral verweten dat zij is afgegaan op een wilsverklaring die voor meerdere uitleg vatbaar was. 

 Agnes Wolbert: "Het staat buiten kijf dat sprake moet zijn van een weloverwogen en vrijwillig verzoek. Van groot belang is dat het tuchtcollege oordeelde dat de euthanasie wel zorgvuldig was verleend indien sprake was geweest van een ‘kraakheldere’ wilsverklaring. Daarmee onderstreepte het tuchtcollege het enorme belang van een wilsverklaring, op voorwaarde dat die eenduidig de wens van de opsteller weergeeft.’’

De NVVE vindt in dit geval de uitspraak van de tuchtrechter duidelijk genoeg en hoopt dat ook de strafrechter de intenties van de arts en de patiënt laten meewegen. Agnes Wolbert: "Zorgvuldigheid bij euthanasie gaat immers niet uitsluitend over regels, maar ook over de verstandhouding tussen arts en patiënt. Wij vinden dat belangrijke aspecten als empathie en invoelbaarheid zwaar moet wegen.’’

Door: Redactie Nationale Zorggids