Normal_rechtszaak_hamer_rechtbank1

De rechtbank in Den haag heeft drie cardiologen van het in 2012 failliet verklaarde Ruwaard van Putten ziekenhuis deels in het gelijk gesteld en veroordeelt de Nederlandse staat tot betaling van een schadevergoeding. Volgens de cardiologen handelden minister Edith Schippers van Volksgezondheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onrechtmatig in het kader van de verlenging van het bevel van 21 november 2012 waardoor ze geen zorg meer mochten verlenen in het ziekenhuis. De schadevergoeding bedraagt van het geëiste bedrag. Dit melden Rechtspraak en Skipr. 

De rechtbank vindt dat de Inspectie onrechtmatig heeft gehandeld. Bij het Regionaal  Tuchtcollege en in het bijzijn van de media is zonder voorbehoud een direct verband gelegd tussen de tekortkomingen van de cardiologen om de zorg en professionele manier te organiseren en het ontstaan van ernstige en onherstelbare schade aan patiënten. Hoewel de inspectie geen degelijke onderbouwing konden overleggen, leidde dit wel tot extra negatieve publiciteit over de cardiologen.

Beroepsstage

Ook handelde de inspectie onrechtmatig toen het in maart 2013 geen medewerking verleende aan het hervatten van de werkzaamheden door de cardiologen in het kader van een beroepsstage. Deze zou plaats vinden onder toezicht van beroepsgenoten en de Nederlandse Vereniging Voor Cardiologie (NVVC).

De drie cardiologen ontvangen een schadevergoeding van de Nederlandse staat, maar deze bedraagt tien procent minder dan de gevorderde schade. De hoogte van het bedrag is vastgesteld aan de hand van een schatting van de kans op werkhervatting door de cardiologen als de staat niet onrechtmatig had gehandeld.

Werkhervatting hoe dan ook problematisch

Met of zonder het rechtmatig handelen van de Staat zouden omstandigheden blijven bestaan die het voor de cardiologen lastig maakten om weer aan het werk te komen. Dit geldt met name voor de negatieve publiciteit over de cardiologen.

Oorspronkelijk eisten de artsen miljoenen euro’s aan schadevergoeding, maar daar zal niets van terechtkomen. De artsen krijgen respectievelijk 133.000 euro, 122.000 euro en 88.000 euro. Al eerder ontvingen ze 50.000 euro van de Staat om hen te compenseren voor de geleden schade. 

Door: Redactie Nationale Zorggids