Normal_notities__papieren__administratie__boekhouding__rapporten

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is blij dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars samen afspraken hebben gemaakt om de administratieve lasten door tijdsregistratie in de wijkverpleging te verlichten. Wijkverpleegkundigen kunnen zo meer tijd besteden aan de zorg voor hun cliënten. Dit najaar is samen met de NZa een werkwijze opgesteld om dit voor elkaar te krijgen. Dit meldt de Zorgautoriteit. 

In een convenant heeft het ministerie van Volksgezondheid met ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland, V&VN en de NZa afgesproken hier het komende jaar vol op in te zetten.

Zorgplan=planning=realisatie, tenzij

Het principe van de werkwijze is ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’. De zorginhoud zoals beschreven in het zorgdossier is leidend. Basis is de richtlijnen van de beroepsgroep. Informatie die de wijkverpleegkundige in het kader van goede zorgverlening sowieso al vastlegt. Daarmee gaan we terug naar het vertrouwen op het professionele handelen van zorgprofessionals.

De basis voor de declaratie is de planning. De NZa heeft deze werkwijze afgelopen juni opgenomen in de regelgeving. We zijn dit najaar nauw betrokken geweest bij het tot stand komen van een handreiking. De handreiking legt de nieuwe registratiestandaard uit en beschrijft de principes en randvoorwaarden. Een belangrijk uitgangspunt is dat de financiële afwikkeling van de zorg niet meer tot op de minuut gekoppeld is aan de feitelijke tijdsinzet. Wijkverpleegkundigen hoeven hierdoor achteraf niet meer tot op de minuut te registeren welke zorg geleverd is. Dat scheelt veel tijd, die weer aan cliënten besteed kan worden. 

Registratiestandaard implenteren 

In het implementatieplan hebben we vastgelegd hoe zorgaanbieders en zorgverzekeraars de nieuwe werkwijze actief kunnen oppakken. De komende tijd gaan zij onder leiding van de NZa met alle betrokkenen de nieuwe registratiestandaard verder implementeren. 

Door: Redactie Nationale Zorggids