Normal_feedback_app

Amsterdam UMC, locatie VUmc heeft een app ontwikkeld. De app is een gids voor begeleiders van coassistenten om het geven van feedback te verbeteren. Uit onderzoek blijkt dat het geven van adequate feedback waar een individuele coassistent wat aan heeft, niet eenvoudig is. Dit meldt Amsterdam UMC. 

Coassistenten geven aan dat er te weinig concrete feedback wordt gegeven en bovendien herkennen ze de feedback niet. Het trainen van feedback geven gebeurt nu niet op de werkvloer, bijvoorbeeld in een workshop met een acteur. Ondanks dat het erg gewild is, is dat tijdrovend. 

“Het grote voordeel van de feedback app is dat de begeleider on the job zelf kan zoeken wat hij wil. Bijvoorbeeld in een avond-of nachtdienst of wanneer de aios en coassistent wachten op aanvullend onderzoek”, aldus Anita Jacobs, onderwijskundige en arts, die de app bedacht en ontwikkelde. Zij deed dit samen met coassistenten, arts-docenten, a(n)iossen, alumni, medisch specialisten, adviseurs, stafmedewerkers, informatie-experts van het Instituut voor onderwijs en opleiden en het bureau AVEQ.

Pilot start op klinische afdelingen VUmc 

De app kwam tot stand door een van de innovatiesubsidies van Vumc die in 2018 werden toegekend. De app is nu klaar en is in eerste instantie bedoeld voor het geven van feedback van leren op de klinische werkplek. In januari 2019 start Amsterdam UMC, locatie VUmc met een pilot die op een aantal klinische afdelingen van locatie VUmc zal draaien. In deze pilotfase zal de app ook verder worden doorontwikkeld. Na bewezen effectiviteit zal hij ook toegankelijk gemaakt worden voor niet-klinische afdelingen, zoals huisartsenpraktijken.

Inmiddels hebben ook andere umc’s zich gemeld. En opleiders van AIOS en praktijkopleiders van verpleegkundigen zien hier ook mogelijkheden. 

Door: Redactie Nationale Zorggids