Normal_dementie_mantelzorger

In Nederland zijn de meeste mantelzorgers tussen de 50 en 75 jaar oud en de grootste groep mantelzorgvragers is 75 jaar of ouder. De druk op de mantelzorg neemt de komende decennia verder toe. Zijn er in 2015 gemiddeld nog vier potentiële mantelzorgers per 75-pusser beschikbaar, in 2040 is dit naar verwachting gehalveerd naar ongeveer twee potentiële mantelzorgers per 75-plusser. Dit meldt Planbureau voor de Leefomgeving en Trouw. 

Geografische nabijheid speelt een belangrijke rol bij het verlenen van mantelzorg. Vier op de vijf kinderen die voor hun (schoon)ouders zorgen, wonen binnen dertig minuten reizen van hun ouders. Eén op de vijf woont verder weg. Niet alle kinderen zijn bereid of in staat tot mantelzorg, bijvoorbeeld vanwege de grote reisafstand, een slechte ouder-kindrelatie of een druk eigen leven.

Op dit moment zijn er in Flevoland relatief veel potentiële mantelzorgers, omdat daar nog veel jonge ouderen wonen. Ook de Kop van Noord-Holland en de grootstedelijke regio’s als Groot-Amsterdam, Utrecht, Arnhem-Nijmegen en de stad Groningen en omstreken is relatief veel mantelzorgpotentieel, stelt het Planbureau. Echter zullen er in de toekomst in Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Limburg en Oost-Groningen veel jongeren vertrekken, waardoor er minder mantelzorgers overblijven. Daar hebben ouderen in de toekomst niet twee, maar één mogelijke mantelzorger tot hun beschikking.

Druk op mantelzorgers neemt toe

“Mantelzorgers geven vaker dan voorheen aan dat ze voor meer mensen tegelijkertijd zorgen. Soms voor twee of drie. Als het zo moet, hoeft het voor mij niet meer, zeggen ze steeds vaker. En ze vragen zich regelmatig af of ze tegen sommige taken ‘nee’ mogen zeggen”, zegt MantelzorgNL over de toenemende druk die mantelzorgers voelen. Sommige mantelzorgers hebben nu al een verhoogd risico op een burn-out, laat staan hoe dat over twintig jaar gaat. 

Door: Redactie Nationale Zorggids