Logo_logo_nederlandse_zorgautoriteit_nza

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gaat de komende jaren de voortgang monitoren van de afspraken uit het ‘Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022'. Voor de eerste monitor die naar verwachting in april 2019 wordt gepubliceerd, zetten ze onder andere een vragenlijst uit onder huisartsen. Daarin kunnen huisartsen aangeven wat ze nu al merken van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord in hun dagelijkse praktijk en hoe de contractering verloopt. Dit meldt NZa.

Huisartsen kunnen hun input voor de monitor tot en met 22 februari aanleveren via een formulier van de NZa. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk huisartsen de vragenlijst invullen zodat er een zo representatief mogelijk beeld gegeven kan worden in de monitor.

Door: Nationale Zorggids