Normal_jeugdzorg

Jeugdzorg Nederland heeft nog één dag de tijd om een aanvalsplan op te leveren om geld vrij te maken voor een nieuwe cao Jeugdzorg. De werkgeversorganisatie liet bij de start van de cao-onderhandelingen weten dat er geen financiële ruimte is om te kunnen onderhandelen. Eén van de voornaamste redenen die ze opvoert, is dat er fors wordt bezuinigd in de sector, waardoor werkgevers het financieel zwaar hebben. De vakbonden stellen echter dat er zo geen cao kan worden afgesloten en dat de situatie hierdoor onhoudbaar wordt. Dit meldt FNV. 

De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ maanden Jeugdzorg Nederland eerder al in een waarschuwingsbrief actie te nemen richting de politiek, zodat er financiele ruimte ontstaat voor een passende en reele cao.

“Een goede cao is erg belangrijk voor de arbeidsmarkt. Zeker in deze tijd van grote tekorten aan jeugdzorgprofessionals, de torenhoge werkdruk en het hoge verloop in de jeugdzorg. Werkgevers, maar ook de politiek, moeten er juist alles aan doen dat de achterdeur dicht gaat en mensen willen blijven werken in de sector. Daar horen goede werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden bij”, schrijven de vakbonden. 

Door: Nationale Zorggids