Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

Een Haagse arts die onzorgvuldig handelde bij het verlenen van euthanasie aan een patiënte met zeer ernstige dementie, komt er vanaf met een waarschuwing van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Hiermee is de eerder opgelegde berisping door het Regionaal Tuchtcollege teniet gedaan. Dit melden Medisch Contact en Algemeen Dagblad. 

Hoe de arts het ook wendt of keert: de twee verklaringen van de dementerende vrouw waarin zij haar wensen over euthanasie uit, zijn te onduidelijk. Op basis hiervan had de arts geen euthanasie mogen verlenen. Het CTG legt de schuld niet geheel bij de vrouw, die specialist ouderengeneeskunde is. Ze overlegde met verschillende artsen (waaronder een SCEN-arts), het verpleeghuisteam, een consulent van de Levenseindekliniek en met familieleden en de huisarts van de vrouw.

CTG: “Dat opname in een verpleeghuis wegens dementie het grote schrikbeeld van patiënte was en dat zij daar meestentijdens zeer ongelukkig was, is niet lichtvaardig vastgesteld.”

Door: Nationale Zorggids