Normal_dokter_arts

Eindexamenleerlingen kiezen dit jaar weer massaal voor de studie geneeskunde. Net als voorgaande jaren is ook dit jaar het aantal aanmeldingen voor de decentrale selectie gestegen. In totaal deden hier in 2019 7.592 toekomstige studenten aan mee. Er is plek voor slechts 2.785 studenten. Wie zich aanmeldt voor een studieplek in Rotterdam heeft betere kansen om toegelaten te worden dan elders in het land. Dit meldt Medisch Contact die hier samen met Arts in Spe onderzoek naar deed. 

In Utrecht en Maastricht hebben studenten de kleinste kans op toelating en in Rotterdam en Amsterdam (Universiteit van Amsterdam (UvA)) de grootste kans. Aankomende studenten hadden tot 15 januari de tijd om zich aan te melden voor een selectie en kregen op 15 april via Studielink te horen of ze gekozen waren of niet. Dit gaat via een rangnummer. Valt dit rangnummer binnen de capaciteit van de opleiding, dan wordt een plaats aangeboden. Gemiddeld hebben deelnemers een slagingskans van 35 procent.

Maastricht populairste faculteit

De geneeskundefaculteit in Maastricht is onverminderd populair. Hiervoor meldden zich 1.761 toekomstige geneeskundestudenten zich aan en dongen er uiteindelijk 1.535 mee voor een plek. Utrecht volgt op de voet met een paar honderd minder aanmeldingen en Groningen staat op de derde plek. De stad in het noorden had dit jaar te maken met iets minder aanmeldingen dan voorheen. Waar studenten in Maastricht een kans van 20 procent hebben om toegelaten te worden, hebben studenten in Groningen een toelatingskans van 43 procent.

Nederland telt acht geneeskundefaculteiten: Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Maastricht, Universiteit Leiden, Rijksuniversiteit Groningen, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit van Amsterdam. De decentrale selectie stelt universiteiten in staat om zelf te bepalen wie zij accepteren. Soms gaat hier een toets aan vooraf en soms kijken ze naar een cv. De selectieprocedure verschilt per universiteit. 

Door: Nationale Zorggids