Normal_studenten_mbo_verpleging_verpleegkunde_zorg

Het aantal medewerkers in de verpleeghuiszorg is de afgelopen jaren sterk gegroeid. In 2017 en 2018 zijn er in totaal 18.500 mensen extra gaan werken in de verpleeghuiszorg, in 2019 verwachten verpleeghuizen dat nog eens 19.000 mensen extra worden aangenomen. Er is daardoor meer tijd en aandacht voor bewoners van verpleeghuizen, waardoor de kwaliteit van de zorg toeneemt. Dat blijkt uit de voortgangsrapportage van het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ en een analyse van de kwaliteitsplannen voor 2019 door Zorgverzekeraars Nederland, zo meldt Rijksoverheid.

Thuis in het verpleeghuis

Die kwaliteitsverbetering is nodig om de verpleeghuiszorg in heel Nederland te laten voldoen aan de eisen van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg dat in 2017 van kracht werd. Het kabinet investeert stevig in de verpleeghuiszorg om het mogelijk te maken voor zorgaanbieders om elk verpleeghuis aan die kwaliteitseisen te laten voldoen. In 2019 is er in totaal 600 miljoen extra beschikbaar voor de verpleeghuiszorg ten opzichte van vorig jaar. De extra investeringen voor de verpleeghuiszorg lopen stapsgewijs op tot jaarlijks 2,1 miljard structureel extra. Dat geld is vooral bestemd voor de inzet van meer personeel.

Met het programma ‘Thuis in het verpleeghuis’ dat minister De Jonge in 2018 startte, werkt het ministerie van Volksgezondheid samen met de partners in de verpleeghuiszorg aan het op de juiste manier inzetten van dit geld door te zorgen voor meer tijd en aandacht voor de bewoners, voldoende, gemotiveerde en deskundige zorgverleners en een sector waarin leren, verbeteren en innoveren in elke instelling verankerd zijn.

Sturen op kwaliteit

Om voor extra geld voor kwaliteitsverbetering in aanmerking te komen kunnen zorgaanbieders jaarlijks kwaliteitsplannen indienen waarin zij uiteenzetten hoe ze het geld willen besteden. Voor 2019 hebben alle aanbieders zo’n kwaliteitsplan ingediend bij hun eigen zorgkantoren. De zorgkantoren beoordelen de kwaliteitsplannen en kunnen er op die manier op sturen dat de extra kwaliteitsgelden goed besteed worden.

Uit de analyse van Zorgverzekeraars Nederland blijkt dat zorginstellingen van plan zijn om in 2019 583 miljoen euro extra uit te geven om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Daarvan is 496 miljoeneuro  voor extra zorgpersoneel en 87 miljoen voor andere investeringen, zoals technologie. De zorgkantoren hebben daarnaast een bedrag van 17 miljoen euro gereserveerd om in de loop van 2019 te kunnen inzetten bij nieuwe aanbieders of bij aanbieders die mogelijkheden zien om sneller te groeien dan afgesproken in hun kwaliteitsplan. 

Door: Nationale Zorggids