Normal_tablet_arts

De zorg wist in 2018 verder door te groeien, maar minder sterk dan in het voorgaande jaar. De omzetgroei kwam uit op 8,6 procent, tegenover 9,7 procent een jaar eerder. Daarmee bleef de branche achter bij het landelijk gemiddelde van 9,6 procent. De winstgroei bedroeg iets meer dan 6 procent, versus bijna 14 procent een jaar eerder. Ook hier bleef de branche achter bij de 16,3 procent die het mkb gemiddeld realiseerde. Meer dan de helft van de zorgondernemers zag de winst zelfs dalen. Een forse toename van de personeelskosten ligt hieraan ten grondslag. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.

Bovengemiddelde winstgroei tandartsen

Fysiotherapeuten en huisartsen hadden een relatief moeilijk jaar. De omzet nam voor huisartsen nog wel toe, maar de winstontwikkeling belandde in 2018 voor beide subcategorieën in het rood. Bij huisartsen zijn de personeelskosten relatief sterk toegenomen. Beter verging het de tandartspraktijken. Zij lieten een beperkte omzetgroei zien, maar de winstontwikkeling was ruim bovengemiddeld.

Sterke stijging personeelskosten

Het toenemende tekort aan medewerkers is een van de grote hoofdpijndossiers in de zorgsector. Steeds vaker zijn zorgondernemers aangewezen op relatief dure flexkrachten. Net als in voorgaande jaren liepen de personeelskosten, met afstand de grootste kostenpost van een zorgorganisatie, sneller op. De stijging van 11 procent was sterker dan in 2017, 2016 en 2015, terwijl er in 2014 nog sprake was van een lichte krimp. De loonkosten stegen met bijna 11 procent, in lijn met het voorgaande jaar.

Door: Nationale Zorggids