Normal_tandarts_tandartsstoel

Op 31 mei is de Algemene Maatregel van Bestuur tijdelijke zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist bekendgemaakt in de Staatscourant. Hiermee is er groen licht voor het experiment waarin mondhygiënisten zelfstandige bevoegdheid hebben. Geregistreerde mondzorgverleners worden daardoor beter inzetbaar omdat geen opdracht meer nodig is van een tandarts. Dit meldt NVM-Mondhygiënisten die hier blij mee is. 

Volgens de vereniging kan de mondzorg dankzij de AMvB in zijn geheel effectiever en efficiënter worden ingericht. “Het stimuleert de juiste zorg op de juiste plek binnen de mondzorg, waarbij de focus op preventie in plaats van curatie komt te liggen”, aldus de beroepsvereniging. “Met preventie als vertrekpunt kan met de juiste inzet van mensen en middelen een mondgezonde generatie worden bereikt en wordt er optimaal gebruikgemaakt van de capaciteit van mondzorgverlener.”

De mondhygiënist is al jaren zelfstandig bevoegd voor het grootste deel van het deskundigheidsgebied. Alleen voor de voorbehouden handelingen, zoals verdoven, het maken van röntgenfoto’s en de behandeling van primaire caviteiten, is nu nog een opdracht van een tandarts vereist om de handeling uit te mogen voeren.

Wat verandert er?

Mondhygiënisten worden specifiek opgeleid voor de preventieve mondzorg. De handelingen die in het experiment zelfstandig kunnen worden uitgevoerd zitten al tientallen jaren in de hbo-opleiding tot mondhygiënist. Mondhygiënisten gaan door dit besluit dus geen andere werkzaamheden uitvoeren alleen het wettelijk kader waarbinnen de zorg wordt verleend verandert. 

Samenwerking

Bij een geslaagd experiment zal deze tijdelijke zelfstandige bevoegdheid worden omgezet in een definitieve bevoegdheid en de geregistreerde mondhygiënist worden opgenomen onder het zware regime in art. 3 van de Wet BIG. NVM-mondhygiënisten roept de collega’s in het veld op samen invulling te geven aan het experiment en tot de juiste samenwerkingsafspraken te komen in het belang van de patiënt. 

Door: Nationale Zorggids