Normal_dokter_arts

De opleidingen geneeskunde van Amsterdam UMC, locatie VUmc, lanceerden vorige week de campagne: #Zou ik wat zeggen. Hiermee willen ze grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar maken en aangeven dat zij staan voor een veilige studieomgeving. Want ook in de medische wereld speelt het probleem van grensoverschrijdend gedrag. Uit recent onderzoek van KNMG-platform De Geneeskundestudent blijkt dat 11 procent van de geneeskundestudenten en 21 procent van de coassistenten geconfronteerd wordt met seksuele intimidatie. Dit meldt het VUmc. 

Opleidingsdirecteur Christa Boer: “Toen het platform ons benaderde met deze onthutsende cijfers en de vraag ‘wat gaan jullie hieraan doen?’, hebben we direct gezegd dat wij met deze campagne zouden komen.”

Professioneel gedrag

Professioneel gedrag is een belangrijk onderdeel van de geneeskundeopleiding in Nederland. Zo is er aandacht voor gedrag en omgangsvormen op de werkvloer. Hoe gaan we met elkaar om tijdens de opleiding en daarna? Hoe gedragen studenten zich onderling? En hoe gaan docenten en studenten met elkaar om? Hoe gaan we om met patiënten? Welke normen hanteren we hierbij? Wat accepteren we niet en hoe maak je dat bespreekbaar?

#Zou ik wat zeggen

Juist het bespreekbaar maken van grensoverschrijdend gedrag en studenten hierbij helpen staat centraal in de campagne #Zou ik wat zeggen. Boer: “Veiligheid ontstaat niet door voorschriften, maar vanuit dialoog: je eigen grenzen én die van anderen leren kennen, en respecteren. Onze studenten worden straks onderdeel van een wereld waar op het gebied van persoonlijke veiligheid nog veel te winnen is. Wij leiden artsen op die daarbij het verschil maken en deze problemen ter discussie stellen.”

AMBASSADEURS

De campagne richt zich op iedereen die studeert of werkt bij de opleidingen geneeskunde locatie VUmc. Negen studenten uit de bachelor- en de masteropleiding geneeskunde zijn de ambassadeurs. Zij gaan in gesprek met elkaar en met docenten. Esmee Doedes: “Ik ben ambassadeur omdat ik, als toekomstig arts, verantwoordelijk ben voor het welzijn van mijn patiënten, én van mijn collega’s. Daarom zetten wij ons samen in voor een veilige omgeving voor iedereen.”

Andere UMC’s en opleidingsziekenhuizen hebben inmiddels aangegeven dat zij willen meedoen met de campagne. De eerste gesprekken hiervoor hebben al plaatsgevonden.

Door: Nationale Zorggids