Normal_normal_justitie__rechtbank

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een werkstraf van 200 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen een voormalig medewerkster van zorginstelling Cordaan. De 43-jarige vrouw uit Purmerend dwong verstandelijk beperkte cliënten van de zorginstelling onder meer om hun bankpas en pincode af te staan. Ook heeft ze, samen met een medeverdachte, geld van hen gestolen en verduisterd. Dit meldt het OM. 

In haar strafeis heeft de officier van justitie rekening gehouden met de grote psychische druk waaronder de cliënten door de verdachten zijn gesteld en de financiële schade die ze hebben geleden. “De verdachten hebben als begeleiders een onveilige en intimiderende sfeer gecreëerd. Het is afschuwelijk dat deze kwetsbare mensen die in de zorg afhankelijk waren van hun begeleiding en juist moesten vertrouwen op die begeleiding, zich zo in de steek gelaten hebben gevoeld. Hun vertrouwen is geschaad, “ aldus de officier van justitie.

Aan de andere kant heeft het OM onder meer de volgende punten meegewogen in de hoogte van de strafeis: overschrijding van de redelijke termijn, het feit dat de verdachte haar baan is kwijtgeraakt, geen strafblad heeft, verantwoordelijkheid heeft genomen en bereid was een mediation-traject aan te gaan met de cliënten.

Financiële schade

Het OM gaat uit van een bewezenverklaring van aanzienlijke geldbedragen die gestolen of verduisterd zijn, maar vraagt de rechtbank het specifieke bedrag van ruim 250 duizend euro aan gestolen of verduisterd geld dat de verdachte wordt verweten, niet specifiek bewezen te verklaren. Dit bedrag is namelijk gebaseerd op een onderzoek van een bedrijfsrecherchebureau dat de zorginstelling heeft ingeschakeld. Volgens het OM is niet vast te stellen of dat hele bedrag van de rekeningen door de verdachte is afgehaald. Het bedrag geeft wel een indicatie van de grootte van de schade.

Cordaan nam verantwoordelijkheid door melding te maken

De zorginstelling waar beide verdachten voor werkten heeft alle gedupeerde cliënten financieel vergoed. Hoewel de zorginstelling niet heeft ingegrepen tijdens de jaren (2009 tot 2013) waarin de strafbare feiten zijn gepleegd, staat de instelling niet terecht. Tussen het OM en instelling zijn wel gesprekken geweest over hetgeen wat is voorgevallen. Cordaan heeft als overkoepelend rechtspersoon wel degelijk een verantwoordelijkheid voor wat er is gebeurd, maar die verantwoordelijkheid heeft de instelling onder meer genomen door melding te doen bij de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en verbetermaatregelen door te voeren. De IGJ is de instantie die de kwaliteit van zorg toetst. Dat is in deze zaak ook gebeurd. 

Door: Nationale Zorggids