Logo_fnv-zorg-logo

FNV Zorg & Welzijn vraagt in een uitgebreid WOB-verzoek (Wet Openbaarheid van Bestuur) aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid details op over de wachtlijsten, geldstromen, tarieven en de effecten van actieplannen, onderzoeken en (wervings)campagnes in de jeugdzorg. Ook ontvangen gemeenten deze week een informatieverzoek van de vakbond over de jeugdzorgsituatie binnen hun gemeente. Dit meldt FNV.

“Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt en actieplant zich een ongeluk, maar het is een continue stroom van deelonderzoeken. Waaruit dan de noodzaak blijkt voor weer een deelonderzoek, enzovoorts. De meest belangrijke informatie ontbreekt stelselmatig, zoals waar het jeugdzorggeld naartoe gaat. En juist die informatie is voor werknemers en ons vakbonden van belang om positie in te kunnen nemen en goed te onderhandelen over passende maatregelen”, aldus Maaike van der Aar, bestuurder FNV Zorg & Welzijn.

“Wij moeten uit 100 puzzelstukjes in die black box de informatie zelf bij elkaar sprokkelen. Niemand weet echt hoe het zit. Dat is niet alleen onwerkbaar, maar ook onbegrijpelijk. De minister neemt niet het voortouw om echt zicht en grip te krijgen op de situatie. Daaruit blijkt wederom dat er geen oog is voor wat 30.000 jeugdzorgmedewerkers nodig hebben op de werkvloer. Wij vragen dus nu zelf de nodige informatie op.”

Staking om jeugdzorgbeleid

FNV voert al ruim 2,5 jaar actie tegen het jeugdzorgbeleid van het kabinet. Vorig jaar kwamen jeugdzorgwerkers meerdere keren in Den Haag in actie. Op 2 september gaan jeugdzorgwerkers staken vanwege het falende jeugdzorgbeleid van minister Hugo de Jonge en het gebrek aan geld voor betere arbeidsvoorwaarden. FNV verwacht dat duizenden jeugdzorgwerkers gehoor gaan geven aan de stakingsoproep.

FNV Zorg & Welzijn wil van het ministerie voor 15 augustus 2019 de gevraagde informatie ontvangen. Gemeenten worden gevraagd voor 1 september informatie aan te leveren.

Door: Nationale Zorggids