Normal_stethoscoop_tuchtcollege_hamer

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) onderzocht enige tijd geleden een huisarts die een relatie had met een patiënte. Op basis daarvan deed het een melding bij het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Groningen. De huisarts is inmiddels berispt. Dit meldt het tuchtcollege. 

Naast een behandelrelatie tussen 1993 en 2015, ontstond in 2014/2015 ook een persoonlijke relatie tussen de huisarts en zijn patiënte, waarbinnen af en toe ook intiem contact plaatsvond. Beiden spraken in deze periode geregeld over hun wederzijdse verliefdheid, de complexiteit ervan en over de vraag of de behandelrelatie wel moest worden voortgezet. Uiteindelijk is deze in september 2015 in overleg beëindigd, maar ging het persoonlijke contact door tot begin 2016.

Twee meldingen

In december 2016 maakte een psychiater van de ggz-instelling waar de vrouw onder behandeling was en van de relatie afwist, hiervan een melding bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De inspectie lichtte de werkgever van de huisarts in, die hierna ook een melding deed bij de inspectie, die het de huisarts verwijt dat hij zich zeer onprofessioneel opstelde ten opzichte van een kwetsbare patiënte. Hij maakte zich schuldig aan onder meer seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook verwijt de inspectie de huisarts dat hij de behandelrelatie met haar niet veel eerder had beëindigd.

Huisarts heeft ernstig verwijtbaar gehandeld

Het tuchtcollege verklaart de klacht van IGJ geheel als gegrond. Ook de arts ziet in dat hij ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en heeft hiervoor meerdere malen zijn spijt betuigd. Hij heeft inmiddels diverse maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat eenzelfde situatie niet weer voorkomt. De huisarts krijgt enkel een berisping omdat er veel tijd zat tussen de start van het onderzoek van de inspectie en de tuchtprocedure. In de tussentijd heeft de werkgever van de huisarts al diverse maatregelen getroffen en mag hij geen huisartsenopleider meer zijn en kreeg hij voorwaardelijk strafontslag. Ook liet de man telkens zien veel spijt te hebben van zijn handelen en is hij onder behandeling van een psychiater. 

Door: Nationale Zorggids