Logo_venvn

Twee weken na het aftreden van het voltallige bestuur van V&VN, heeft ook directeur Sonja Kersten laten weten zich terug te trekken. Ze voelt zich mede verantwoordelijk voor de ontstane onrust rondom Wet BIG-2 en neemt daarom afstand van de organisatie. Ze blijft tot 1 oktober zitten, zodat er voldoende tijd is om een nieuw (interim) bestuur te vinden en om de continuïteit te borgen. Dit meldt V&VN. 

“Ik heb me als directeur  hard gemaakt voor een krachtigere stem, meer zeggenschap, waardering en betere loopbaanmogelijkheden voor de beroepsgroep. Onder andere via Wet BIG-2. Echter, het wetsvoorstel voelde voor veel verpleegkundigen juist niet als waardering. Het feit dat ik medeverantwoordelijk ben voor de ontstane onrust raakt mij diep”, schrijft Kersten op de V&VN-site. Ze hoopt dat haar opvolger de positie van verpleegkundigen in de toekomst kan blijven versterken. 

Door: Nationale Zorggids