Normal_tandarts_tandartsstoel_gebit_mond

De deur staat op een kier voor uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen voor tandartsen. Dat staat in de op Prinsjesdag gepresenteerde rijksbegroting voor 2020. Minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) geeft in haar begroting aan dat zij binnenkort een advies van het Capaciteitsorgaan verwacht waaruit blijkt dat de capaciteit van de initiële geneeskundeopleiding omlaag kan. In dat geval zal in overleg met minister Bruins van Volksgezondheid het aantal opleidingsplaatsen tandheelkunde per studiejaar 2021/2022 worden verhoogd. Dit meldt KNMT.

Voorzitter Wolter Brands van de beroepsvereniging van tandartsen KNMT is voorzichtig optimistisch over het feit dat er nu voor het eerst in jaren wordt gesproken over uitbreiding. “Uiteraard hadden we liever gezien dat de rijksbegroting concreter was geweest over de ingangsdatum en het aantal plekken en dat we niet afhankelijk worden van het aantal opleidingsplaatsen geneeskunde. We dringen al jaren bij Tweede- en Eerste Kamerleden en de betrokken ministers aan op voldoende in Nederland opgeleide tandartsen, zodat iedere patiënt toegang heeft tot goede mondzorg. En we horen steeds vaker dat praktijken moeten sluiten omdat ze geen tandartsen kunnen vinden. Het is dus jammer dat minister Bruins en zijn collega Van Engelshoven nog niet hebben doorgepakt.”

Blijven hardmaken voor 311 opleidingsplaatsen

Het Capaciteitsorgaan heeft in een tussentijds advies becijferd dat er in totaal 52 extra opleidingsplaatsen per jaar nodig zijn om te kunnen voldoen aan de toekomstige vraag naar mondzorg. Dat betekent dat we naar 311 opleidingsplaatsen moeten, in plaats van 240 nu.

"Praktijken moeten sluiten omdat zij geen tandartsen meer kunnen vinden"

KNMT-voorzitter Brands: “Het aantal tandartsen dat met pensioen gaat neemt toe. De leemte die zij achterlaten wordt deels opgevuld door buitenlandse tandartsen maar dat is geen duurzame oplossing. Wij ontvangen steeds meer signalen dat onze leden praktijken moeten sluiten omdat zij geen tandartsen meer kunnen vinden. Uitbreiding van het aantal opleidingsplaatsen is dus echt urgent.” De KNMT zal zich er hard voor blijven maken dat de regering uiteindelijk 311 opleidingsplaatsen reserveert.

Door: Nationale Zorggids