Logo_nvz_logo

In een nieuwe poging de cao-onderhandelingen vlot te trekken heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) de bonden een nieuw voorstel gedaan. De lonen voor alle medewerkers stijgen de komende 34 maanden met in totaal 8 procent,  4 procent in 2020 en 4 procent in 2021. Bovendien stelt de NVZ voor per 1 januari 2020 de onregelmatigheidstoeslag te verhogen. Dat betekent een extra 2,5 procent loonsverhoging voor verpleegkundigen. Echter wijzen de vakbonden deze voorwaarden af. Dit meldt NVZ.

Voorzitter van de ziekenhuisdelegatie Gita Gallé vindt het onbegrijpelijk dat de vakorganisaties FNV, CNV, FBZ en NU’91 af zijn gehaakt en het voorstel niet aan hun achterban willen voorleggen. “Want dit was nog niet alles”,  vervolgt Gallé, “alle ziekenhuismedewerkers krijgen in ons voorstel ook een eenmalig bedrag van 1.000 euro in november dit jaar.

Zeer goed voorstel

Het voorstel gaat zelfs verder. Ook de stagevergoedingen gaan fors omhoog naar 400 euro per maand en de leerlingsalarissen worden met 10 procent verhoogd. Gallé: “We willen echt uitdragen dat goede afspraken over arbeidsvoorwaarden belangrijk zijn voor onze medewerkers die dag en nacht klaar staan voor de patiënt. Eén ding is duidelijk: we hebben ze hard nodig. En aandacht en waardering, ook door een goede cao, is cruciaal.”

Co-assistenten

Een wens om co-assistenten een onkostenvergoeding te geven zat ook in het voorstel. Helaas werd het overleg afgebroken voordat dit punt met de bonden besproken kon worden. “We zijn met dit voorstel tot het uiterste gegaan om aan de wensen van de bonden tegemoet te komen. Ondanks dat we inhoudelijk op veel punten met elkaar tot overeenstemming waren gekomen, is het teleurstellend dat we hier samen niet verder over hebben kunnen spreken.” De NVZ gaat de medewerkers in de branche nu zelf informeren over het voorstel.

Helft personeel werkt niet onregelmatig

De FNV laat weten dat het voorstel van NVZ slechts een kleine verbetering in het loon betekende en ook verslechteringen met zich meebrengt. Er wordt door de NVZ ingezet op meer onregelmatigheidstoeslag, terwijl de FNV graag verhoging wil op het reguliere loon. Ongeveer de helft van het personeel werkt alleen tijdens kantooruren, bijvoorbeeld laboranten, op de poliklinieken en de röntgenafdeling. Door alleen onregelmatigheidstoeslag te verhogen krijgt veel personeel geen loonsverhoging. Ook zou nu verslechtering komen bij het doorbetalen bij ziekte en de eigen bijdrage voor de zorgverzekering.

Door: Nationale Zorggids