Normal_geld__euro

In het derde kwartaal van 2019 zijn de cao-lonen met 2,6 procent gestegen. Dit is de grootste loonstijging in tien jaar. In het tweede kwartaal van 2009 bedroeg de stijging 3,0 procent. De minste groei vond plaats in de zorgsector. Daar wordt nog steeds onderhandeld voor een betere cao in ziekenhuizen. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

De lonen stegen in het derde kwartaal het minst in de sector gesubsidieerde instellingen, namelijk met 2,1 procent. In de sector gesubsidieerde instellingen is voor het merendeel van de cao’s over heel 2019 (waaronder de cao’s ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg en jeugdgezondheidszorg (VVT) en gehandicaptenzorg) nog geen definitief akkoord gesloten. In het derde kwartaal staat in deze sector het percentage afgesloten cao’s op 41 procent.

In het derde kwartaal van 2018 was de stijging van de cao-lonen in deze sector ook het laagst van de drie sectoren. Ook over het hele vorige jaar bleef de ontwikkeling in de zorg achter bij de overige twee sectoren.

Onbereikbaar op vrije dagen

Voor de jeugdzorg en gehandicaptenzorg is inmiddels wel een akkoord gesloten over de cao’s. Een grote winst is daar geboekt bij het laten vastleggen dat de werknemer buiten werktijden niet bereikbaar hoeft te zijn. Op telefoontjes en e-mails hoeft op vrije dagen niet gereageerd te worden. Dit was een grote klacht onder zorgpersoneel in de gehandicapten. Het is voor het eerst dat zo’n regel is opgenomen in een cao.

Ook in de jeugdzorg is dit principe van onbereikbaarheid inmiddels opgenomen in de cao. Bovendien krijgt personeel in de jeugdzorg vanaf 1 januari 2020 4 procent loonsverhoging en een eenmalige uitkering van 1.000 euro.

Door: Nationale Zorggids