Normal_arts_doker_doktersjas_stethoscoop

174 mensen verliezen hun volledige inkomen als gevolg van een onjuist uitgevoerde arbeidsongeschiktheidskeuring door het UWV, district Noord. Daarnaast krijgen 301 mensen hierdoor een lagere IVA-uitkering. De vakbond noemt het schandalig water met de arbeidsongeschikten in Groningen gebeurt door onjuist handelen van de overheid. FNV pleit voor het snel opleiden en aanstellen van nieuwe verzekeringsartsen. Dit meldt FNV. 

Door de eerdere juridisch onjuist uitgevoerde controle door het Ondersteuningsteam Noord van het UWV, hebben de honderden opnieuw gekeurde Groningers nu geen of een veel lager inkomen. Door deze foutieve keuring waarin zij geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn verklaard, hebben deze mensen nu geen baan meer. Daarmee hebben ze dus geen werkgever meer, die hen passend werk moet aanbieden.

“Deze werknemers zijn door het tekort aan verzekeringsartsen jarenlang aan hun lot overgelaten. Vervolgens krijgen ze horen dat ze volledig arbeidsongeschikt zijn. En nu krijgen ze te horen dat ze helemaal geen of nog een heel kleine uitkering krijgen”, aldus FNV-bestuurder Erica Hemnes.

Paniekvoetbal

"Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid moet orde op zaken stellen bij het UWV. Het moet afgelopen zijn met het paniekvoetbal van de minister. Hij moet met echte maatregelen komen om dit probleem op te lossen", aldus Hemmes. "Tot nu toe zijn het lapmiddelen en ook in de nieuwe voorstellen komt de minister niet verder dan voorstellen dat er nog meer taken van de verzekeringsarts moeten worden overgenomen door niet-artsen", zegt Hemnes.

Wanbeleid

"Ze zijn dus door wanbeleid bij de overheid in grote persoonlijke problemen gebracht en het enige dat deze mensen aangeboden krijgen, is extra tijd van het UWV. Wat dit precies inhoudt, is onduidelijk. Dat deze mensen een minder grote kans hebben om weer aan de slag te kunnen, kan iedereen op zijn vingers natellen", aldus de FNV-bestuurder. Leden die hiermee te maken hebben gehad, wil de FNV graag spreken. De bond onderzoek of het hiervan een rechtszaak gaat maken.  

Door: Nationale Zorggids