Normal_verpleegkunde__palliatieve_zorg__ouderenzorg

Yvonne Engels is met ingang van 1 augustus 2019 benoemd tot hoogleraar Zingeving in de Gezondheidszorg aan de Radboud Universiteit/Radboudumc. Dit maakte het ziekenhuis vorige maand bekend. Dit meldt Radboudumc.

Yvonne Engels is deskundig op het gebied van palliatieve zorg: het optimaliseren van de kwaliteit van leven wanneer genezing niet meer mogelijk is. In 2006 was ze medeoprichter van het expertisecentrum palliatieve zorg in Radboudumc, dat zich richt op mulitidimensionale zorgverlening en anticiperen op de wensen, behoeften en toekomstscenario's van de patiënt.

‘Wat houdt deze patiënt in het bijzonder bezig?’

Het signaleren en verkennen van zingevingsvragen van patiënten heeft de laatste jaren een prominente plek gekregen binnen haar onderzoekslijn. Als hoogleraar Zingeving in de Gezondheidzorg streeft ze ernaar dat de vraag: wat houdt deze patiënt in het bijzonder bezig? altijd meegenomen wordt in het zorgproces.  Niet alleen bij palliatieve patiënten, maar bij alle patiënten.

Engels: “Het is mijn persoonlijke doel dat alle zorgverleners in het Radboudumc in staat zullen zijn om zingevingsvragen van hun patiënten te signaleren, waar mogelijk te verkennen, en waar nodig te verwijzen naar een expert op dit gebied.”

Zinsgevingszorg

Yvonne Engels (Roermond, 1958) studeerde aan de Vroedvrouwenschool in Heerlen en werkte tot 1998 als verloskundige. In 1998 behaalde ze – cum laude – haar Master in  Health Sciences aan de Universiteit Maastricht, en begon ze als onderzoeker bij de afdeling IQ-Healthcare in het Radboudumc. Sinds 2006 werkt ze in het Radboudumc als onderzoeker bij de afdeling Anesthesiologie, pijn en palliatieve geneeskunde. Hier ontwikkelde ze hulpmiddelen en trainingen rondom de toepassing van vroege palliatieve zorg, met een prominente plek voor zingevingszorg.

Door: Nationale Zorggids