Logo_logo_igj_inspectie_gezondheidszorg_en_jeugd

Omdat Thuiszorg Naborgh niet voor de deadline van 11 oktober 2019 alle cliënten heeft overgedragen, krijgt het van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een last onder dwangsom opgelegd. Ook mag de thuiszorgorganisatie geen zorg meer verlenen, maar gebeurt dat nog wel. De last onder dwangsom bedraagt 5.000 euro voor iedere kalenderdag waarin Thuiszorg Naborgh niet volledig aan de eisen voldoet. Het maximaal te betalen bedrag is 70.000 euro. Dit meldt IGJ. 

De inspectie zag tijdens een toezichtbezoek op 16 juli 2019 dat de zorgverlening bij Thuiszorg Naborgh niet voldeed aan 8 van de 12 getoetste normen. De situatie bij de thuiszorgorganisatie is daarna drastisch verslechterd. Bij een tweede toezichtbezoek ziet de inspectie onder meer dat er nieuwe cliënten zijn aangenomen, maar dat er te weinig bevoegd personeel is om die zorg op een goede en veilige manier te verlenen. Dit leidt tot grote risico’s voor de veiligheid en gezondheid van cliënten. Hierdoor is sprake van een situatie die naar het oordeel van de inspectie niet kan voortduren. Daarom kreeg Thuiszorg Naborgh een aanwijzing.

Overname cliënten niet te garanderen

Van een overdracht van cliënten naar een andere zorgaanbieder is, ondanks een overeenkomst met een andere zorgaanbieder, nog geen sprake. Ten aanzien van de overdracht van cliënten aan andere zorgaanbieders, constateert de inspectie dat de overnemende aanbieder op 15 oktober 2019 nog bezig is te inventariseren of en hoeveel cliënten zij van Thuiszorg Naborgh kan overnemen. De organisatie kan overname van cliënten op dit moment niet garanderen. Ook huisartsen en naasten blijken niet geïnformeerd te zijn over de overdracht van cliënten. Dat betekent dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldige overdracht van dossiers, gelijktijdig met de overdracht van cliënten. 

Door: Nationale Zorggids