Normal_logo_nvda_logo

De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) biedt vanmiddag de leden van de vaste Kamercommissie VWS een petitie aan. Er zijn namelijk signalen dat de patiëntveiligheid in gevaar is en daarover maakt de beroepsgroep zich zorgen. De NVDA roept de Tweede Kamer op de patiëntveiligheid te waarborgen door te zorgen voor passende maatregelen, zoals het verbeteren van de aantrekkelijkheid van het beroep, financiële ruimte voor meer ondersteunend personeel en behoud van doktersassistenten en triagisten. Dit meldt NVDA. 

Leden van de NVDA wijzen steeds vaker op een gevaar voor de patiëntveiligheid door een hoge werkdruk veroorzaakt door personeelstekorten, regeldruk en complexe zorgvragen. Vacatures zijn steeds lastiger in te vullen, waardoor er een vicieuze cirkel ontstaat. Net als de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert de NVDA dat de toegankelijkheid van de huisartsenzorg onder druk komt te staan door een tekort aan personeel.

Minder binding met patiënt 

Het risico is reëel dat door het tekort aan doktersassistenten de sollicitatie-eisen worden verlaagd om vacatures te kunnen vullen, zo vreest de vereniging. Vanwege het tekort aan assistenten in de praktijk en triagisten wordt er een beroep gedaan op zelfstandigen, medische studenten en uitzendkrachten. Dit leidt in een aantal gevallen tot minder binding met en kennis over patiënten en minder goed op elkaar ingewerkte teams. Ook constateren de assistenten dat steeds meer van hen na het behalen van hun diploma een vervolgopleiding kiezen en niet instromen in het beroep.

Voorgestelde maatregelen

Onder voorbehoud van ledenraadpleging stelt de NVDA de volgende maatregelen voor om de aantrekkelijkheid van het beroep te verbeteren, die tegelijkertijd bijdragen aan de patiëntveiligheid: geef de doktersassistent in het kader van de taakherschikking meer medisch-inhoudelijke taken en verruim samen met zorgverzekeraars de financiële mogelijkheden om extra doktersassistenten aan te nemen om daarmee de werkdruk te verlagen. 

De NVDA onderzoekt of er steun is voor een verplichte inschrijving van alle doktersassistenten in het Kwaliteitsregister Doktersassistent in combinatie met een openbaar individueel bekwaamheidsportfolio. Daarmee wordt de kwaliteit van de beroepsuitoefening voor derden inzichtelijk gemaakt en ook bewaakt. 

Door: Nationale Zorggids