Normal_huisarts_arts

Het wetsvoorstel van GroenLinks en PvdA over het verstrekken van de abortuspil door de huisarts is klaar om door de Tweede Kamer behandeld te worden. Vrouwen kunnen deze pil nu alleen nog bij een abortuskliniek of in het ziekenhuis krijgen. De vraag met dergelijke medisch-ethische kwesties blijft: mag de coalitie vóór stemmen? Een meerderheid van de Kamer zit het wetsvoorstel zitten. Dit melden GroenLinks, PvdA en NOS. 

Bijna zestig procent van de vrouwen die voor abortus kiest, gaat eerst naar de eigen huisarts. Deze huisarts moet de vrouwen nu nog doorverwijzen naar een abortuskliniek voor het voorschrijven van de abortuspil of een curettage. Een bezoek aan de eigen huisarts is voor sommige vrouwen emotioneel en fysiek veel minder belastend. De partijen vinden dat de abortuspil bij de huisarts de keuze voor vrouwen vergroot en de abortuszorg verbetert. Vrouwen zijn niet langer gedwongen te reizen naar een abortuskliniek of ziekenhuis, maar kunnen naar hun vertrouwde huisarts in de buurt. 

Voor het verkrijgen van de abortuspil bij de huisarts gelden alle huidige waarborgen en zorgvuldigheidseisen zoals die gelden voor abortusklinieken, zoals dat de pil alleen in de eerste negen weken van de zwangerschap mag worden verstrekt.

Niet overal abortushulpverlening 

De abortushulpverlening in Nederland lijkt goed georganiseerd, maar dit geldt niet overal en niet voor iedereen. Zo zijn er geen abortusklinieken in Friesland, Drenthe en Zeeland. Vrouwen in deze provincies moeten ver reizen. Zo is het lastig een abortus te krijgen als je er ver voor moet reizen omdat je er een vrije dag voor moet opnemen, opvang voor kinderen moet regelen of het hierdoor sneller bekend wordt bij familie of partner. Ook maken vrouwen zich zorgen over de protesten bij abortusklinieken. Voor vrouwen die korte tijd zwanger zijn, kan hulp door de vertrouwde huisarts in de buurt een uitkomst zijn. Vrouwen die al langere tijd zwanger zijn, kunnen nog steeds terecht bij een abortuskliniek.

Geen medisch-ethische initiatieven aannemen

Naast dat de coalitie heeft afgesproken geen medisch-ethische initiatieven aan te nemen, is ChristenUnie tegen het voorstel om de abortuspil bij de huisarts aan te bieden. Onduidelijk blijft of coalitiepartijen vóór mogen stemmen bij wetsvoorstellen van andere partijen. Voor nu is afgesproken om de huidige wet te evalueren. Daarom wordt de stemronde, als het aan VVD ligt, uitgesteld tot tenminste het voorjaar van 2020.

Door: Nationale Zorggids