Normal_rss_entry-206601

Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) toonde in de maand oktober iets van herstel. De dekkingsgraad van het fonds steeg op maandbasis met 1,9 procentpunt tot 94,1 procent. De dekkingsgraad laat de verhouding zien tussen aan de ene kant het vermogen van PFZW en aan de andere kant de pensioenen die nu en in de toekomst moeten worden betaald.

Meerdere pensioenfondsen, waaronder PFZW, waarschuwden onlangs dat massale pensioenverlagingen onder de huidige pensioenregels en met de extreem lage rentes bijna niet meer te voorkomen zijn. Of er straks gekort moet worden hangt af van het niveau van de graadmeters aan het einde van dit jaar. Als de actuele dekkingsgraad eind dit jaar lager is dan 94 procent, worden de pensioenen al in 2020 verlaagd, aldus PFZW. Er wordt in Den Haag overigens ook nog gewerkt aan plannen om kortingen op pensioenen te voorkomen.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad van PFZW, het gemiddelde van de voorbij twaalf maanden, kwam uit op 96,8 procent. De minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad was bij PFZW tot nu toe 104,3 procent. In het pensioenakkoord is voorgesteld dat de minimaal vereiste beleidsdekkingsgraad 100 procent wordt. Dit is nog niet wettelijk vastgelegd.

PFZW behoort met bijna 2,8 miljoen deelnemers tot de grootste pensioenfondsen in Nederland. Ambtenarenfonds ABP komt later op vrijdag ook met zijn actuele dekkingsgraad.

Door: ANP