Normal_fysio

Volwassenen zijn over het algemeen tevreden over hun zorgverleners, zo blijkt uit een nieuw onderzoek van het CBS. Zorgverleners krijgen rapportcijfers van rond de 8, waarbij de fysio- en oefentherapeut en tandarts met respectievelijk een 8,1 en 8 het hoogst scoren. De huisarts, psycholoog, psychiater en psychotherapeut krijgen een 7,8. Dit meldt CBS. 

Mannen zijn tevredener over hun huisarts dan vrouwen, en ouderen tevredener dan jongeren. Volwassen tot 25 jaar waarderen hun huisarts met een 7,5, terwijl 75-plussers een 8,2 geven. Lager opgeleiden waarderen hun huisarts met een 8 en hoger opgeleiden geven een 7,7, aldus CBS.

Ook onvoldoendes uitgedeeld 

Niet alle volwassenen die het afgelopen aar een zorgverlener bezochten zijn hier tevreden over. Zo gaf 3 procent de fysio- of oefentherapeut een onvoldoende. De drie meest genoemde redenen hiervoor waren dat de behandeling weinig of geen resultaat opleverde, dat deze te lang duurde of dat de therapie niet op hen was afgestemd. Ook de tandarts kreeg van 3 procent een onvoldoende, vooral omdat men niet tevreden was over de behandeling of het resultaat daarvan.

Huisarts toont weinig empathie 

5 procent gaf hun huisarts een onvoldoende. Zij vonden vooral dat de huisarts weinig empathie toonde, niet goed luisterde of hen niet serieus nam. De psycholoog, psychiater of psychotherapeut kreeg de meest onvoldoendes: klachten werden niet opgelost of de zorgverlener had te weinig expertise. 

Door: Nationale Zorggids